|| EMPRESES
• Donat les seves especials característiques, Tanga està preparat per oferir els seus serveis a empreses que necessitin un lloc de reunió fora del seu entorn habitual. En un ambient distès i agradable, Tanga ofereix una varietat de serveis lligats a reunions de professionals, de empreses, demostracions, etc. Per això, disposem dels nostres propis equips d'àudio, vídeo i informàtica que es poden utilitzar per l'ocasió.
Per a les empreses que ho desitgin, Tanga pot oferir un complert servei de catering a mida de les seves necessitats.

• Per l'elaboració d'un pressupost ajustat a les seves preferències, és necessari omplir tots els camps* del formulari, indicant nom de l'empresa, població, responsable o persona de contacte i el número aproximat de convidats a la reunió. Indiqui també quins són els serveis que necessitaran i l'hora de començament de la reunió.

• Un cop rebut el formulari, Tanga reserva el dia i hora a l'empresa sol·licitant i obre un període màxim de 72 hores per l'aprovació del pressupost enviat. Transcorregut aquest termini sense cap confirmació, Tanga entén que el sol·licitant no està interessat i anul·la la reserva prèvia.

• Totes les reserves tindran que ser confirmades i abonades 7 dies abans de la reunió.
• SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ •
empresa
població
responsable
convidats**
serveis***
begudes SI NO
catering SI NO
àudio-vídeo SI NO
informàtica SI NO
local tancat SI NO
dedicació³ SI NO
e-mail¹
telèfon²
dia/mes reunió
horari reunió
!
de a
periodicitat:
només el dia indicat setmanal mensual

L'enviament d'aquest "formulari" o el correu electrònic no comporta la confirmació automàtica de la reserva. Requereix confirmació posterior per la nostra part de la reserva sol·licitada.
Telèfon de contacte: +34-677.502200
NOTA*: Els formularis que no s'omplin correctament no es respondran.
NOTA**: màxim 50 persones. Grups superiors, consulteu.
NOTA***: consulteu pressupost previ.
¹ obligatori si no hi ha telèfon.
² obligatori si no hi ha e-mail. ! No modifiqueu el contingut d'aquest camp si no disposeu de telèfon.
³ personal extra dedicat exclusivament a la reunió si s'escull local obert, o si és necessari.
Avinguda dels Banys 27 • E-08860 Castelldefels Platja • Barcelona